(1)
Ławreszuk, M. Polska Terminologia prawosławna – Analiza Stanu Obecnego. Elpis 2018, 159-163.