(1)
Karczewski, P. Hymnografia Wieczerni święta Pięćdziesiątnicy. Elpis 2018, 151-158.