(1)
Pomelov, V.; Saharova, L.; Saharov, V. Działalność prawosławnych biskupów W Rozwoju Edukacji W mieście Chłynowie (1737- 1752). Elpis 2018, 111-117.