(1)
Помелов, В.; Сахарова, Л.; Сахаров, В. Działalność prawosławnych biskupów W Rozwoju Edukacji W mieście Chłynowie (1737- 1752). Elpis 2018, 111-117.