(1)
Mironowicz, M. Działalność Szkoły Brackiej W Mińsku Od II Połowy XVI Wieku Do XVIII Wieku. Elpis 2018, 79-84.