(1)
Kuderski, K. Pojęcie Serca Jako źródła cnót W Refleksji Filona Z Aleksandrii. Elpis 2018, 65-69.