(1)
Bendza, M. Prawosławie I Ekologia. Elpis 2014, 111-130.