(1)
Borkowski, A. Sztuka Modlitwy W doświadczeniu Filokalistycznym Emiliana (Vafeidisa) Simonopetrity. Elpis 2017, 191-200.