(1)
Sawicki, D. Nauczanie Staroobrzędowców Pomorskich W Kwestiach Odnoszących Się Do śpiewu Cerkiewnego. Elpis 2017, 67-78.