(1)
Бочков, П. Przegląd Niekanonicznych prawosławnych Jurysdykcji Regionu Nowosybirskiego. Elpis 2017, 59-66.