(1)
Pawełczyk-Dura, K. Spory O Patriarchat Symbolem zakończenia Epoki Synodalnej W Dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX Wieku. Elpis 2017, 43-50.