(1)
Borkowski, A. Autokefalia W świetle Przygotowań Do Wielkiego Soboru. Elpis 2016, 165-170.