(1)
Pawełczyk-Dura, K. Życie I działalność Cerkiewna Metropolity Siergieja (Stragorodzkiego) Do Publikacji Deklaracji (1927). Elpis 2016, 157-163.