(1)
Białous, M. Fenomen Religii prasłowian. Elpis 2016, 145-152.