(1)
Ненартович, А. Śpiew Cerkiewny Jako Dyskurs Społeczny. Elpis 2016, 137-144.