(1)
Бочков, П.; Мартышин, Д. Historia kościelnych podziałów- główne pojęcia. Elpis 2016, 101-106.