(1)
Pietrow, P. Reguły św. Bazylego Wielkiego. Elpis 2014, 119-126.