(1)
Aleksiejuk, A. Próba Interpretacji pojęcia «misterium» W Odniesieniu Do Boskiej Liturgii I świątyni. Elpis 2016, 93-99.