(1)
Bendza, M. Rodzina Ludzka W Aspekcie Paradygmatu Edenu. Analiza Skrypturystyczno-Patrystyczna. Elpis 2016, 51-56.