(1)
Mironowicz, M. Typikarnica W Karies I Cerkiew Παναγία Αχειροποίητος W Salonikach – Ostatnie Miejsca Pobytu św. Antoniego Supraskiego. Elpis 2015, 103-106.