(1)
Białous, M. Mistyka św. Serafina Z Sarowa I św. Franciszka Z Asyżu. Elpis 2015, 87-91.