(1)
Doroszkiewicz, W. Rola Chilindaru W Historii Atoskiego Monastycyzmu. Elpis 2015, 53-58.