(1)
Charkiewicz, J. Kanonizacja nowomęczenników Okresu Niewoli Tureckiej W Kościele prawosławnym I Ich Znaczenie. Elpis 2015, 43-51.