(1)
Charkiewicz, J. Święci władcy Jako Kategoria świętości W prawosławiu. Elpis 2015, 25-29.