[1]
Kuca, Z. 2014. Fenomen świętości w systemie poglądów filozoficzno-religijnych. Elpis. 16 (lis. 2014), 61–73.