[1]
Charkiewicz, J. 2014. Święci w kalendarzowej praktyce liturgicznej kościoła prawosławnego. Elpis. 13 (lis. 2014), 205–226.