[1]
Charkiewicz, J. 2014. Typologia świętych w Kościele prawosławnym: próba systematyki. Elpis. 11 (lis. 2014), 323–380.