[1]
Karczewski, P. 2023. „Anielskie moce, spieszcie” – stichery św. Romana Melodosa na przedświęcie Narodzenia Chrystusa. Elpis. 25 (wrz. 2023), 25–33. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.02.