[1]
Naumiuk-Jakuc, A. 2022. Przekształcenie chrzcielnicy w świątynię domową w budynku domu parafialnego parafii prawosławnej św. Apostoła i Ewangelisty Jana Teologa w Białymstoku. Elpis. 24 (paź. 2022), 89–96. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.13.