[1]
Straczyński, K. 2022. Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu i jej freski. Elpis. 24 (paź. 2022), 75–79. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.11.