[1]
Ławreszuk, M. i Makal, P. 2021. Współczesne prawosławne prawo kościelne – problemy związane z systematyzacją i materiałami źródłowymi w języku polskim. Elpis. 23 (wrz. 2021), 127–135. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.15.