[1]
Kovačević, D. 2021. Allah i nie tylko – podstawowe określenia Boga w arabskiej terminologii prawosławnej. Elpis. 23 (wrz. 2021), 105–111. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.12.