[1]
Pyczel, J. 2021. Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1941-1943. Elpis. 23 (wrz. 2021), 69–75. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.08.