[1]
Bočkov, P. 2021. „Rosyjska Stara Cerkiew Chrystusa Hierarchii Białokrynickiej” – jurysdykcja „biskupa” Alimpiusza (Wierbickiego): historia powstania i stan obecny. Elpis. 23 (wrz. 2021), 63–67. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.07.