[1]
Knežević, I. 2021. Uniwersyteckie podręczniki teologiczne: charakterystyka leksykalna w odniesieniu do akademickich prac teologicznych. Elpis. 23 (wrz. 2021), 55–62. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.06.