[1]
Rahimov, D. 2021. Biblijna koncepcja wahań koniunkturalnych w gospodarce człowieka. Elpis. 23 (wrz. 2021), 47–53. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.05.