[1]
Петручик, В. 2021. Teologiczno-egzegetyczna analiza niedzielnych dogmatyków wielkiej wieczerni 1-go tonu. Elpis. 23 (wrz. 2021), 29–39. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.03.