[1]
Saszko, I. 2021. Opowieści pielgrzyma jako wprowadzenie w duchowość hezychastyczną. Elpis. 23 (wrz. 2021), 9–17. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.01.