[1]
Aleksiejuk, A. 2020. Podstawowe założenia chrystocentryczno-humanistycznego modelu wychowania w ujęciu prawosławnym. Elpis. 22 (lis. 2020), 107–112. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.13.