[1]
Karczewski, P. 2019. Zarys historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu. Elpis. 21 (lis. 2019), 99-108. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.13.