[1]
Лебецкий, В. 2019. Kościół i społeczeństwo: miejsce i znaczenie śpiewów prawosławnych we współczesnym społeczeństwie. Elpis. 21 (lis. 2019), 9-13. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.01.