[1]
Ławreszuk, M. 2018. Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego. Elpis. 20 (grudz. 2018), 159–163. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.17.