[1]
Karczewski, P. 2018. Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy. Elpis. 20 (grudz. 2018), 151-158. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.16.