[1]
Kuderski, K. 2018. Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii. Elpis. 20 (grudz. 2018), 65–69. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2018.20.07.