[1]
Pawełczyk-Dura, K. 2017. Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku. Elpis. 19 (grudz. 2017), 43–50. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2017.19.06.