[1]
Pawełczyk-Dura, K. 2016. Życie i działalność cerkiewna metropolity Siergieja (Stragorodzkiego) do publikacji Deklaracji (1927). Elpis. 18 (grudz. 2016), 157–163. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.22.