[1]
Pietrow, P. 2014. Reguły św. Bazylego Wielkiego. Elpis. 16 (lis. 2014), 119–126.