[1]
Aleksiejuk, A. 2016. Próba interpretacji pojęcia «misterium» w odniesieniu do Boskiej Liturgii i świątyni. Elpis. 18 (grudz. 2016), 93–99. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.12.