[1]
Bendza, M. 2016. Rodzina ludzka w aspekcie paradygmatu Edenu. Analiza skrypturystyczno-patrystyczna. Elpis. 18 (grudz. 2016), 51–56. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2016.18.06.