[1]
Magruk, A. 2015. Życie i historia relikwii świętego Spirydona biskupa Tremithus. Elpis. 17 (lis. 2015), 81–85. DOI:https://doi.org/10.15290/elpis.2015.17.10.